DANH SÁCH  ĐẢNG VIÊN Năm: 2017

STT

Họ tên đảng viên

Chức vụ

Cá nhân  tự đánh giá

 

Chi bộ TH Tân Phong B công nhận

 

1

Nguyễn Anh Tuấn

HT-BTCB

ĐVHTTNV

ĐVHTXSNV

2

Bùi Thị Ngọc Hằng

PHT- P.BTCB

ĐVHTTNV

ĐVHTXSNV

3

Lương Ngọc Loan

P. HT

ĐVHTTNV

ĐVHTTNV

4

Nguyễn Thị Trinh

TT tổ đảng K4

Đ HTT NV

ĐVHTTNV

5

Ngô Thị Hạnh

Đảng viên

ĐVHTT NV

ĐVHTTNV

6

Lê Thị Kim Thu

Đảng viên

ĐVHTT NV

ĐVHTTNV

7

Vũ Thị Lan Phương

Đảng viên

ĐVHTTNV

ĐVHTTNV

8

Đỗ Thị Vân Khánh

Đảng viên

ĐVHTTNV

ĐVHTTNV

9

Võ Thị Tâm

KTK2

ĐVHTTNV

ĐVHTXSNV

10

Trịnh Thị Vinh

KTK3

ĐV HTTNV

ĐVHTTNV

11

Nguyễn Ngọc Thanh

CUV- CTCĐ

ĐV HTTNV

ĐVHTTNV

12

Ng. Thị Ánh Hồng

Đảng viên

ĐVHTTNV

ĐV HTTNV

13

Hoàng Thị Thúy Ninh

Đảng viên

ĐVHTTNV

ĐVHTTNV

14

Lữ Văn An

Đảng viên

ĐVHTTNV

ĐVHTTNV

15

Thiều Thị Hà

Đảng viên

ĐVHTTNV

ĐVHTTNV

16

Trương Thị Oanh

Đảng viên

ĐVHTTNV

ĐVHTTNV

17

Nguyễn T. Thùy Trang

Đảng viên

ĐVHTTNV

ĐV HTTNV

18

Trần  Thị Nhung

Đảng viên

ĐVHTTNV

ĐVHTTNV

19

Nguyễn Thị Nhâm

Đảng viên

ĐVHTTNV

ĐVHTTNV

20

Phan Thị Phương Dung

KTK1

ĐVHTTNV

ĐVHTXSNV

21

Nguyễn Thị Ánh Tuyết

Đảng viên

ĐVHTTNV

ĐVHTTNV

22

Hoàng Thị Hằng

Đảng viên

ĐVHTTNV

ĐVHTTNV

23

Vũ Thị Mận

KTK5

ĐVHTTNV

ĐVHTXSNV

24

Nguyễn Thị Oanh

Đảng viên

ĐVHTTNV

ĐVHTTNV

25

Nguyễn Thị Như Ý

P.BTCĐ

ĐVHTTNV

ĐVHTXSNV

26

Ng. Thị Mai Hương

Đảng viên

ĐVHTTNV

ĐVHTTNV

27

Nguyễn Thị Nga

P.CTCĐ

ĐV HTTNV

ĐVHTTNV

28

Hoàng Thị Ngân

Đảng viên

ĐVHTTNV

ĐVHTTNV

29

Đặng Thị Thủy

Đảng viên

ĐVHTTNV

ĐVHTTNV

30

Nguyễn Thị Thủy

Đảng viên

ĐVHTTNV

ĐVHTTNV

31

Dương Thị Xuân

Đảng viên

ĐVHTTNV

ĐVHTTNV

32

Lê Thị Nhung

Đảng viên

ĐVHTTNV

ĐVHTTNV

33

Trần Thị Tú Uyên

Đảng viên

ĐVHTTNV

ĐVHTXSNV

34

Thái Thị Bích Quý

Đảng viên

ĐVHTTNV

ĐVHTTNV

35

Tường Thị Thu Huyền

Đảng viên

ĐVHTTNV

ĐVHTTNV

36

Bùi Thị Hằng

Đảng viên

ĐVHTTNV

ĐVHTTNV

37

Bùi Thị Hiền

Đảng viên

ĐVHTTNV

ĐVHTTNV

38

Trần Thị Thủy Lợi

Đảng viên

ĐVHTTNV

ĐVHTXSNV

39

Mai Nguyệt Minh

Đảng viên

ĐVHTTNV

ĐVHTTNV

40

Phan Thị Kim Oanh

TB.TTrND

ĐVHTTNV

ĐVHTTNV

41

Lê Thị Diện

Đảng viên

ĐVHTTNV

ĐVHTTNV

42

Lê Thị Định

Đảng viên

ĐVHTTNV

ĐVHTTNV

43

Phạm Thị Hà

Đảng viên

ĐVHTNV

ĐVHTNV

44

Bùi Thị Hà

Đảng viên

ĐVHTTNV

ĐVHTTNV

45

Trần Thị Thúy

Đảng viên

ĐVHTTNV

ĐVHTTNV

46

Bùi Thị Hải Anh

Đảng viên

ĐVHTTNV

ĐVHTTNV

47

Ngô Thị Hồi

Đảng viên

ĐVHTTNV

ĐVHTTNV

48

Vũ Thị Liễu

Đảng viên

ĐVHTTNV

ĐVHTTNV

49

Tạ Thị Quỳnh Mai

Đảng viên

ĐVHTTNV

ĐVHTTNV

50

Phạm Thị Quỳnh Nga

Đảng viên

ĐVHTTNV

ĐVHTTNV

51

Ng Thị Phước Thùy

Đảng viên

ĐVHTTNV

ĐVHTTNV

52

Nguyễn Thị Mai Hân

Đảng viên

ĐVHTTNV

ĐVHTTNV

53

Cao Thị Thùy Giang

Đảng viên

ĐVHTTNV

ĐVHTTNV

54

Nguyễn Thị Hiền Hòa

Đảng viên

ĐVHTTNV

ĐVHTTNV

55

Võ Thị Mỹ Lệ

Đảng viên

ĐVHTTNV

 

56

Đoàn Thị Hiền

Đảng viên

 

 

57

Dương Thị Thanh Mai

Đảng viên

 

 

 

Hình ảnh cấp ủy trường tiểu học Tân Phong B