truong tieu hoc tan phong b
Sunday, 25/09/2022 - 14:59|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN PHONG B
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

NỘI DUNG BÌNH BẦU GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM LỚP GIỎI HỘI THI GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM GIỎI CẤP TRƯỜNG Năm học 2017 – 2018

NỘI DUNG BÌNH BẦU GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM LỚP GIỎI

HỘI THI GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM GIỎI CẤP TRƯỜNG

Năm học 2017 – 2018

 

I. NỘI DUNG BÌNH BẦU

1. Nội dung 1:  Mức độ hoàn thành nhiệm vụ công tác chủ nhiệm của giáo viên theo quy định thể hiện ở các thành tích đạt được và sự tiến bộ của lớp chủ nhiệm

- Hồ sơ chủ nhiệm (Sổ chủ nhiệm năm học 2016-2017 và HKI năm học 2017-2018, giáo án hoạt động GDNGLL) được xếp loại tốt.

- Nộp các báo cáo chủ nhiệm đúng thời hạn quy định.

- Thực hiện nghiêm túc 35 phút giờ sinh hoạt tập thể hàng tuần. Tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt tập trung (chào cờ đầu tuần, các buổi lễ, các buổi ngoại khóa, các hoạt động khác…).

- Sự tiến bộ của lớp:

+ Tiến bộ về học tập và rèn luyện năng lực, phẩm chất: Căn cứ vào sổ TDCLGD để xét sự tiến bộ của lớp trong học tập theo học kỳ (những lớp tốt tiếp tục duy trì và phát huy).

+ Tiến bộ về nền nếp: Căn cứ vào đánh giá hàng tuần, hàng tháng của BGH nhà trường, Đội TNTP và bộ phận quản lý nền nếp ( nội dung này kết hợp bới TPT đánh giá trong HKI) .

          + Kết quả xếp loại lớp cuối HKI  là lớp Tiên tiến.

2. Nội dung 2: Sáng kiến kinh nghiệm hoặc sản phẩm nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng đã triển khai có hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục học sinh trong công tác chủ nhiệm

Có đăng ký đề tài, đề tài được triển khai áp dụng trong năm học, có báo cáo nghiệm thu đề tài và được hội đồng khoa học trường đánh giá xếp loại từ “8 điểm” trở lên.

3. Nội dung 3: Thành tích trong công tác chống bỏ học, giáo dục đạo đức học sinh nói chung và học sinh cá biệt nói riêng

- Lớp không có học sinh bỏ học.

- Lớp không có học sinh xếp loại năng lực, phẩm chất “CCG” (NH 2016-2017 và HKI năm học 2017-2018).

4. Nội dung 4: Giải pháp và kết quả trong việc trong việc phối hợp các lực lượng gia đình và xã hội tham gia giáo dục học sinh

          - Hoàn thành các khoản thu nộp đúng thời hạn quy định.

          - Thực hiện tốt vận động xã hội hóa giáo dục trong giáo dục toàn diện (quản lý giáo dục học sinh, huy động các nguồn lực).

5. Nội dung 5: Sự tín nhiệm của học sinh lớp chủ nhiệm, cha mẹ học sinh và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong nhà trường (các giáo viên bộ môn, Đội TNTPHCM, Công đoàn, tổ Văn phòng)

- Được đánh giá tốt từ học sinh, cha mẹ học sinh, gia đình học sinh.

- Có sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên và hiệu quả với giáo viên bộ môn và các tổ chức đoàn thể trong nhà trường.

 

II. QUY ĐỊNH CHẤM ĐIỂM

I. Quy định chung

- Mỗi tiêu chuẩn được đánh giá theo thang điểm 10.

- Mỗi tiêu chuẩn được đánh giá chi tiết từng tiêu chí.

- Mỗi tiêu chuẩn và tiêu chí đều được đánh giá ở các mức độ  Tốt, Khá, TB, Yếu.

- Giáo viên đạt danh hiệu giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp trường phải đạt tổng điểm 5 nội dung từ 40 điểm trở lên, trong đó không có nội dung nào đạt điểm dưới 8.

II. Quy định cách tính điểm cho từng tiêu chuẩn

1. Nội dung 1: Mức độ hoàn thành nhiệm vụ công tác chủ nhiệm của giáo viên theo quy định thể hiện ở các thành tích đạt được và sự tiến bộ của lớp chủ nhiệm

* Hồ sơ chủ nhiệm (Sổ chủ nhiệm, giáo án hoạt động GDNGLL):

+ Xếp loại tốt: 1 điểm

+ Xếp loại khá: 0,5 điểm

* Nộp các báo cáo chủ nhiệm đúng thời hạn quy định: 1 điểm

* Thực hiện nghiêm túc 35 phút giờ sinh hoạt lớp hàng tuần: 1 điểm

* Tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt tập trung (chào cờ đầu tuần, các buổi lễ, các buổi ngoại khóa, các hoạt động khác…): 1 điểm

Vắng có lý do từ 5 buổi/năm học trở xuống: 0,5 điểm

Vắng không lý do: 0 điểm

* Sự tiến bộ của lớp:

+ Tiến bộ về học tập:

 - Tiến bộ rõ rệt (vượt chỉ tiêu % xếp loại học lực được giao trong Nghị quyết Hội nghị CBCC,VC): 2 điểm

 - Có tiến bộ (đạt chỉ tiêu % xếp loại học lực được giao trong Nghị quyết Hội nghị CBCC,VC): 1 điểm

 Không tiến bộ (không đạt chỉ tiêu % xếp loại học lực được giao trong Nghị quyết Hội nghị CBCC,VC): 0 điểm

* Tiến bộ về nền nếp: Căn cứ vào đánh giá hàng tuần, hàng tháng của BGH nhà trường, Đội TNTP và bộ phận quản lý nền nếp (điểm nền nếp)

 Tiến bộ rõ rệt: 2 điểm

 Có tiến bộ: 1 điểm

 Không tiến bộ: 0 điểm

          * Kết quả xếp loại lớp cuối HKI là lớp tốt: 2 điểm – Khá : 1 - TB: 0,5 d

2. Nội dung 2: Sáng kiến kinh nghiệm hoặc sản phẩm nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng đã triển khai có hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục học sinh trong công tác chủ nhiệm

Có đăng ký đề tài, đề tài được triển khai áp dụng trong năm học, có báo cáo nghiệm thu đề tài và được hội đồng khoa học trường đánh giá xếp loại, từ:

8 điểm đến 10 điểm

Đối với các sáng kiến kinh nghiệm hoặc báo cáo nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng đã được Hội đồng khoa học của trường hoặc của Phòng Giáo dục và Đào tạo đánh giá xếp loại ( trong Hội thi GVDG cấp trường, thành phố)  thì sẽ sử dụng kết quả đánh giá, xếp loại đó chuyển sang đánh giá theo thang điểm 10 như sau;

+ Xếp loại tốt cấp trường trở lên tương ứng 9 - 10 điểm,

+ Loại khá cấp trường tương ứng 7  đến dưới 9  điểm,

+ Loại trung bình cấp trường tương ứng 5 đến dưới 7 điểm

3. Tiêu chuẩn 3: Thành tích trong công tác chống bỏ học, giáo dục đạo đức học sinh nói chung và học sinh cá biệt nói riêng

- Thành tích trong công tác chống bỏ học:

* Lớp không có học sinh bỏ học: 5 điểm

+ Lớp có HS bỏ học do lý do chính đáng (có đơn xin nghỉ học được gia đình đồng ý xác nhận): 4 điểm

+ Lớp có HS bỏ học do lý do không chính đáng (bỏ học tự do): 3 điểm

* Thành tích trong công tác giáo dục đạo đức học sinh nói chung và học sinh cá biệt nói riêng:

Cuối HKI năm học 2017-2018:

+ Lớp không có học sinh xếp loại PC-NL cần cố gắng : 5 điểm

+ Lớp có học sinh xếp loại PC-NL cần cố gắng: 02 điểm

4. Tiêu chuẩn 4: Giải pháp và kết quả trong việc trong việc phối hợp các lực lượng gia đình và xã hội tham gia giáo dục học sinh

          * Hoàn thành các khoản thu nộp đúng thời hạn quy định: 5 điểm; nộp muộn: 4 điểm; nộp quá muộn: 3 điểm.

          * Thực hiện vận động xã hội hóa giáo dục trong giáo dục toàn diện (quản lý giáo dục học sinh, huy động các nguồn lực):

          + Thực hiện xuất sắc: 5 điểm 

          + Thực hiện tốt: 4,5 điểm

+ Thực hiện khá: 4 điểm

+ Thực hiện chưa tốt: 3 điểm

+ Không thực hiện được: 0 điểm

5. Tiêu chuẩn 5: Sự tín nhiệm của học sinh lớp chủ nhiệm, cha mẹ học sinh và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong nhà trường (các giáo viên bộ môn, Đội TNTPHCM, Công đoàn, tổ Văn phòng)

* Đánh giá từ học sinh, cha mẹ học sinh, gia đình học sinh:

+ Được đánh giá tốt: 5 điểm

+ Được đánh giá khá: 4 điểm

+ Được đánh giá không tốt: 0 điểm

* Sự phối hợp với giáo viên bộ môn và các tổ chức đoàn thể trong nhà trường:

+ Được đánh giá tốt: 5 điểm

+ Được đánh giá khá: 4 điểm

+ Được đánh giá không tố: 0 điểm

Lưu ý:

a) Nhà trường lập danh sách giáo viên tham dự bình bầu, tổ chức cho toàn thể giáo viên và lãnh đạo nhà trường bình bầu theo quy trình: nghe giáo viên báo cáo thành tích( giáo viên viết báo cáo thành tích theo 5 nội dung, tổ khối tổng hợp như năm học 2016-2017, nhà trường sẽ chuyển đến  các giáo viên tham gia bình bầu nghiên cứu trước khi cho điểm);  thảo luận và xem xét minh chứng chấm điểm các nội dung bình bầu; tổng hợp và công cố kết quả.

b) Các nội dung bình bầu được đánh giá theo thang điểm 10. Các thành viên tham gia bình bầu chấm điểm độc lập theo thang điểm mà nhà trường xây dựng cho mỗi nội dung. Tổng điểm của giáo viên đạt được là điểm trung bình cộng của các thành viên.

c) Giáo viên đạt danh hiệu giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường phải đạt tổng điểm 5 nội dung từ 40 điểm trở lên, trong đó không có nội dung nào đạt điểm dưới 8.

d) Giáo viên bình bầu đánh giá các nội dung 1, 3, 4, 5. Nội dung 2 thẩm định Sáng kiến do Ban tổ chức đánh giá.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 26
Hôm qua : 26
Tháng 09 : 1.024
Năm 2022 : 14.573